Privacy Statement

jamfabriek.nl is de officiële website van Jamfabriek, in beheer bij N.V. Bossche Investerings Maatschappij (BIM). De BIM is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.

De BIM respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website van Jamfabriek. Wij dragen er zorg voor dat persoonlijke informatie, die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  Ontvangen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen en niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Contact

Voor vragen over het Privacy Statement of over het gebruik van persoonsgegevens, kun je altijd contact met ons opnemen door te mailen naar: communicatie@nvbim.nl.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van de BIM en, of Jamfabriek. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.